Význam barev

Barvy jsou vibrace kmitající na velmi vysokých frekvencích, které nejsme schopni postřehnout. Přesto si je velmi dobře uvědomujeme a jsou pro nás snadno přístupným zdrojem energie. Každá barva má svou psychickou hodnotu a obliba určité barvy může vypovídat o tom, jací jsme ve svém nitru.

Určení osobních barev
Všechny barvy jsou dobré a my se cítíme lépe s určitými barvami v určitou dobu. Náš život ze dne na den můžeme obohatit tím, že se obklopíme těmi barvami, které jsou nejharmoničtější s našimi osobními vibracemi určitého dne. Když si vybereme barvu, která je s těmito vibracemi spojena a všímáme si toho, co nám sděluje číslo, jsme více sladěni s životem.

zpět nahoru